ارزش آب خوردن !

ارزش آب خوردن !

همه میدانیم که اب خوردن مهم است ولی نمیدانیم خوردن آب چه زمانی مهم است.

هزار و چهار صد سال پیش گفته شده که قبل از خواب و بعد از خواب آب بخورید. شب داخل ظرفی آب بریزید زیر آسمان بگذارید و صبح هنگام بیدار شدن مقداری از آن آ

ب بخورید و با بقیه آن وضو بگیرید و نماز بخوانید.

امروزه علم پزشکی ثابت کرده که 90 درصد سکته های قلبی هنگام صبح
به خاطر این است که ما قبل از خواب و یا عصر روز قبل آب نخورده ایم.

یک لیوان آب بعد از بیدار شدن از خواب کمک میکند ارگانهای بدن فعال بشوند.

خوردن یک لیوان آب نیم ساعت قبل از غذا به هضم آن کمک میکند.
خوردن یک لیوان آب قبل از حمام به کاهش فشار خون کمک میکند.

یک لیوان آب قبل از خواب از سکته قلبی جلوگیری میکند.

این متن را به همه دوستانی که میشناسید بفرستید
و آنها را از سکته قلبی نجات بدهید.
/ 0 نظر / 26 بازدید